آزمون های آزمایشی تالیفی

این آزمون ها توسط اساتید یا طراحان عضو سایت، طراحی شده است. جهت برگزاری آزمون روی «شرکت در آزمون» کلیک نمایید.
توجه : چنانچه از موبایل این صفحه رو مشاهده می کنید، جهت مشاهده کامل، ردیف ها را با انگشت به سمت چپ یا راست بکشید.
آزمون های در حال اجرا 2
ردیف نام آزمون نام درس طراح آزمون زمان پاسخگویی تعداد سوالات قیمت توضیحات تاریخ شروع
1 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره2 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 9900 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه7) و عربی1(درس2و3-صفحه11تاصفحه40) 1397-08-01 05:00:00 هنوز شروع نشده
2 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره1 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 0 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه4) و عربی1(درس1-صفحه1تاصفحه10) 1397-07-17 05:00:00 شرکت در آزمون