آزمون های آزمایشی تالیفی

این آزمون ها توسط اساتید یا طراحان عضو سایت، طراحی شده است. جهت برگزاری آزمون روی «شرکت در آزمون» کلیک نمایید.
توجه : چنانچه از موبایل این صفحه رو مشاهده می کنید، جهت مشاهده کامل، ردیف ها را با انگشت به سمت چپ یا راست بکشید.
آزمون های در حال اجرا 4
ردیف نام آزمون نام درس طراح آزمون زمان پاسخگویی تعداد سوالات توضیحات تاریخ شروع
1 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره4 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه14) و عربی1(درس6و7-صفحه71تاصفحه104) 1397-08-30 05:00:00 هنوز شروع نشده
2 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره3 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه11) و عربی1(درس4و5-صفحه41تاصفحه70) 1397-08-15 05:00:00 شرکت در آزموندانلود دفترچه
3 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره2 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه7) و عربی1(درس2و3-صفحه11تاصفحه40) 1397-08-01 05:00:00 شرکت در آزموندانلود دفترچه
4 آزمون آمادگی کنکور سراسری 98 - شماره1 درس عربی دکتر سلیمان ملک زاده 16 20 عربی3(درس1-صفحه 1 تا صفحه4) و عربی1(درس1-صفحه1تاصفحه10) 1397-07-17 05:00:00 شرکت در آزموندانلود دفترچه