فروشگاه اینترنتی

توجه : چنانچه از موبایل این صفحه رو مشاهده می کنید، جهت مشاهده کامل، ردیف ها را با انگشت به سمت چپ یا راست بکشید.
توجه : ابتدا تعداد مراحل آزمونی که می خواهید شرکت کنید را از ستون تعداد انتخاب نمایید، سپس دکمه ادامه را کلیک نمایید
نام خدمات / بسته های آزمون تعداد مبلغ تخفیف قابل پرداخت
بسته عربی 98 :
شامل 16 آزمون مرحله ای و 3 آزمون جامع بر اساس کتب پایه دوازدهم سال تحصیلی 98-1397 (آزمون اول رایگان می باشد)
مرحله
199,000
(60% تخفیف)
79,600
* کلیه مبالغ به تومان می باشد.