درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم
سنجش سلف با هدف ارائه سوالات و جواب آزمون ها و برگزاری خودآزمون در فضای مجازی در خدمت جامعه دانش آموزی و دانشگاهی کشور می باشد.

بعد از ارائه نسخه آزمایشی که با استقبال دانشجویان واقع شد، ما را برآن داشت که با جدیت بیشتر اقدام به ارائه نسخه جدید سوالات نماییم.
این نسخه ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد، که شامل سوالات پایان ترم نیمسال های تحصیلی مختلف است.
هیچ کاری خالی از عیب و ایراد نیست این نظرات و انتقادات شماست که ما را در ارائه بهتر خدمات مصمم می دارد.لطفا هر عیب و ایرادی که به نظرتان می آید با دل و جان پذیرا هستیم.
پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.
امید است که مفید واقع گردد.
مدیریت سنجش سلف